. OMS-MělníkOKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK – MĚLNÍK


Pár slov úvodem :

Mělník je znám široko daleko tradičním vinařstvím,které zde pravděpodobně zapustilo kořeny již s příchodem křesťanství v 9.století.Od té doby se na mělnickém kopci téměř všechno změnilo.Jen vinná réva nepřestala růst na jeho stráních a z ní prýštit dobrý mok.Ten dodnes vábí mnohé návštěvníky,i když Mělník může nabídnout nmohem víc. Zeměpisnou polohu Mělníka není třeba složitě vysvětlovat.Soutok Labe s Vltavou , dvou největších českých řek , a nevelká vzdálenost od hlavního města Prahy ,jsou zárukou,že návštěvník nemine svůj cíl.A pak je tu ještě něco typicky českého,na obzoru památný Říp. Kdo navštíví Mělník,nezapomene na jedinečnou dominantu města,kterou vytváří chrámová věž,splívající při pohledu od jihu a západu s budovou sousedního zámku.První vítá návštěvníky zdáli a jako poslední pozdrav Mělníka se s nimi opět loučí.Ze zámecké vyhlíkdy přehlédneme širokou polabskou rovinu,vroubenou na obzoru táhlými hřbety od Odolené Vody přez Dřínovský kopec až k typickému zvonu Řípu.Při dobré viditelnosti spatříme obrysy Českého středohoří s Milešovkou . Rovinaté povodí Labe a Vltavy přechází za Mělníkem do romanticky členitého Kokořínska. Eroze vyhloubila zejména v plošinách Kokořínska četná údolí a jednotlivé bloky skal byly potom celá geologická období modelovány dalšími vnějšími činiteli do dnešních bizardních tvarů. Mělník-jméno je původní slovanské pojmenování kopce z mělnících se hornin křídového útvaru.

Okresní myslivecký spolek Mělník má v průměru 950 členů.
Hospodaří se v 51 honitbách (+ obora Veltrusy) na celkové ploše 54704 hekterů.
Z toho je :
38871 ha : zemědělské půdy
13244 ha : lesní půdy
715 ha : vodní plochy
1874 ha : jsou ostatní pozemky

Tři myslivecká sdružení jsou bez honitby.


Složení okresní myslivecké rady ČMMJ – OMS Mělník :

předseda :JUDr. Václav Vízner
místopředseda :Oldřich Laub
místopředseda :ing. Stanislav Kříž
předseda MK :Miloš Richtrmoc
předseda SK :Daniel Linhart
předseda KK :Václav Sypecký
předseda KPK:ing. Radek Mareš
předseda EK :ing. Zbyněk Vydra
člen MR OMS :Gerhard KleeSložení okresní dozorčí rady ČMMJ-OMS Mělník :

předseda :ing. Jiří Holub
místopředseda :ing. Vítězslav Hrubý
člen ODR OMS :JUDr. Vladimír ŠámalAdresa OMS Mělník :

Bezručova 108 , 276 01 Mělník
jednatelka OMS Mělník : Božena Tatarová
telefon : 315 623 051
mobil : 733 708 097
email : omsmelnik@seznam.cz
číslo účtu : ČSOB Mělník - 473246043 / 0300Myslivecké odkazy